Cluichí le Rang VI & Naí. Shóis./ Games with Rang VI & Junior Infants

Chum Rang VI roinnt cluichí nua do Naíonáin Shóisearacha agus mhúin siad na cluichí nua dóibh. Bhain na Naíonáin sár-taitneamh astu!

Rang VI invented some new games for Junior Infants and taught the games to them. The Infants really enjoyed playing the games with Rang VI!