Dathanna an Fhómhair i Naíonáin Shinsearacha S4/ Autumn Colours in Senior Infants S4

Bhíomar ag plé na hathraithe a thagann i rith an Fhómhair. Thug na páistí isteach rudaí suimiúla don rang. Rinneamar fir bhréige freisin. We discussed the changes we see in Autumn. The children found lots of interesting things for the class. We made scarecrows based on the Julia Donaldson novel ‘The Scarecrow’s Wedding’. Naíonáin Shinsearacha, rang múinteoir Caitríona