Cruthanna 3T le Naí. Shóis. Seomra 7/ 3D Shapes with Junior Infants Seomra 7

Bhí Naíonáin Shoisearacha, Seomra 7, ag díriú isteach ar rudaí a rollfaidh, rudaí nach rollfaidh agus rudaí a oireann le chéile an tseachtain seo caite. Maith sibh, a pháistí!

Junior Infants, Seomra 7, were learning about items that roll, items that don’t roll and items that fit well together last week. Well done to all!