Grúpaí Mata Gníomhacha/ Active Maths Group

Ár Mana dár Scoil Gníomhach/Our Active School Motto

Seachtain na gCrann i Seomra 24/ National Tree Week in Seomra 24

Haka Gaelach

Rince ar an Sean Nós/Sean Nós Dancing

An Haka Gaelach/ The Irish Haka

Cuairt chuig UHL / Visit to UHL

Dílleachtlann i Uganda/ Ugandan Orphanage

Jack B. Yeats agus Paul Henry sa Hunt le Seomra 10

Lá Spóirt Rang a 4 / Fourth Class Sport’s Day

Damhsa ar an sean-nós/ Sean-nós dancing

Iománaíocht Faoi 11/ Under 11 Hurling

Rang III i Músaem Hunt/ Rang III at the Hunt Museum

Indoor Athletics Championships

I Am Malala

Westfields le Geoff Hunt.

Lá Leabhar Domhanda

Ciorcail Kandinsky le Rang a 4 (Seomra 9)

Ealaín i Rang III/ Rang III Art

Cumann na mBunscol Cluiche Ceannais Faoi-13/ U-13 Final

Féile Luimnigh

Readathon for Maasai School Friends

Cuairt Gaiscíoch Maasai chuig na Modhscoile/ Visit of Maasai Warrior to An Mhodhscoil