Eolaíocht in S.13 / Science in S.13

Leanamar lenár staidéar ar Ghnáthóga agus ar an Aoine chuamar ag lorg ‘Mionainmhithe‘ i gairdín na Modhscoile.
We continued our study of Habitats this week and did a ‘Minibeast Hunt‘ last Friday in the school garden.