Turas go dtí an Dánlann/ Art Gallery visit

Chuaigh Rang 4, S25, go dtí an Dánlann i gCearnóg Pery chuig taispeántas Charles Harper, Taispeántas “State of Print” agus bhí ceardlann priontála againn i ndiaidh sin. Bhí an-lá againn.
The children in Rang IV recently visited the Art Gallery in Pery’s Square where they viewed a printing exhibition and attended a printing workshop too.