Damhsa ar an sean-nós/ Sean-nós dancing

Thosaigh rang a ceathar ag foghlaim damhsa ar an sean-nós le Pat O’Dea agus bhain siad an-spórt as an gceacht.  Beidh siad ag foghlaim céimeanna nua i ngach ceacht.

Fourth class started sean-nós dancing with Pat O’Dea and really enjoyed the lesson.  They will be learning new steps in each lesson.