Mata i S.13 / Maths in S.13

Rinneamar sonraí a bhailiú agus a eagrú chun iad a leiriú ar bharrachairt chothrománach dár teideal ‘Carranna sa Charrchlós’.
We collected and organised data entitled ‘Cars in the Carpark’ and then created horizontal barcharts to illustrate our findings.