Grúpaí Mata Gníomhacha/ Active Maths Group

Bhí stáisiún mata gníomhach ar siúl i Rang a 3 le Múinteoir Helen agus Múinteoir Maura le déanaí. Maith sibh as gníomhaíochtaí a comhtháthú le ábhar curaclam eile.
Rang III participated in active Maths stations recently with Múinteoir Maura and Múinteoir Helen. This team teaching lesson is a fantastic example of integrating physical activity in other curricular areas. Great for Active School Week!