Seachtain na Matamaitice i S13 / Maths Week in S13

Bhí spórt agus spraoi againn ag imirt cluichí Mata bunaithe ar Uimhreacha Móra agus an t-Iolrú. We had great fun playing Maths games based on current maths topics – large numbers and multiplication.