Cuairt chuig UHL / Visit to UHL

Chuaigh páistí Rang a IV go dtí Ospidéal Ollscoil Luimnigh inné (17/1/18). Bhain siad an-taitneamh as an lá.  Gabhaimis buíochas do GEMS UL a d’eagraigh an lá.

The children from Rang a IV were invited to University Hospital Limerick yesterday (17/1/18).  A great time was had by all.  We would like to thank GEMS UL  who organised the event.