Searmanas Bronnta an Bhrait Ghlais/ Green Flag Ceremony

Chuaigh Múinteoir Brefní, Múinteoir Ciara agus beirt ón gCoiste Glas go Corcaigh an Aoine seo caite don Shearmanas Bronnta an Bhrait Ghlais. Bhailigh siad ár mBrat Glas Iompair. Mórbhuíochas le gach duine a chabhraigh linn! Múinteoir Brefní, Múinteoir Ciara and two representatives from the Green Schools Committee travelled to Cork last Friday for the Green […]

Read more

Sábháilteacht Rothar/ Cycling Safety

Ar an 11ú lá de mhí Bealtaine tháinig na Gardaí Síochána chun na scoile chun ceacht a bhaineann le sabháilteacht rothar a dhéanamh le Rang V. Bhí seans ag na páistí a rothair féin a thógaint ar scoil agus roinnt gníomhaíochtaí spéisiúla a bhí leagtha amach ag na nGardaí a chríochnú. Bhaineadar an-sult as! Two […]

Read more
  • 1
  • 2