Glanadh Suas Luimní/ Team Limerick Clean Up

Bhí daltaí na Modhscoile gnóthach ag glanadh timpeall na scoile le haghaidh ‘Team Limerick Clean Up’. Seo hiad Rang V (Múinteoir Aoife) agus Naíonáin Mhóra (Múinteoir Brefní) ag glanadh le chéile. Maith sibh! Students participated in the Team Limerick Clean Up. Rang V (Múinteoir Aoife) and Senior Infants (Múinteoir Brefní) teamed up to tidy up […]

Read more

Seachtain na gCrann i Seomra 24/ National Tree Week in Seomra 24

Bhí cuairteoir an-speisialta againn an tseachtain seo chaite. Tháinig Maor James Collins go dtí ár rang chun crann darach a chur sa gháirdín mar chuid de Sheachtain na gCrann. An téama atá ann i mbliana ná ‘Ag plandáil don phláinéid’. We had a very special visitor last week. Mayor James Collins came to our class […]

Read more

Searmanas Bronnta an Bhrait Ghlais/ Green Flag Ceremony

Chuaigh Múinteoir Brefní, Múinteoir Ciara agus beirt ón gCoiste Glas go Corcaigh an Aoine seo caite don Shearmanas Bronnta an Bhrait Ghlais. Bhailigh siad ár mBrat Glas Iompair. Mórbhuíochas le gach duine a chabhraigh linn! Múinteoir Brefní, Múinteoir Ciara and two representatives from the Green Schools Committee travelled to Cork last Friday for the Green […]

Read more
  • 1
  • 2