Comórtas Ealaíne Bithéagsúlachta/ Biodiversity Art Competition

Comhghairdeas le gach páiste a ghlac páirt i gComórtas Ealaíne Bithéagsúlachta na Nollag! Táimid chomh bródúil asaibh! Beidh comórtas eile againn i Mí an Mhárta. Míle buíochas ón gCoiste Glas!

Congratulations to every child who took part in the Christmas Biodiversity Art Competition! We are so proud of you all! We will be running another competition in March. Huge thanks from all on the Green Schools Committee!