Sábháilteacht Rothar/ Cycling Safety

Ar an 11ú lá de mhí Bealtaine tháinig na Gardaí Síochána chun na scoile chun ceacht a bhaineann le sabháilteacht rothar a dhéanamh le Rang V. Bhí seans ag na páistí a rothair féin a thógaint ar scoil agus roinnt gníomhaíochtaí spéisiúla a bhí leagtha amach ag na nGardaí a chríochnú. Bhaineadar an-sult as! Two […]

Read more
Seastán Páirceála Rothar don Scoil/ New Bicycle Stands for Our School

Seastán Páirceála Rothar don Scoil/ New Bicycle Stands for Our School

Chuir ár scoil iarratas tríd an scéim Limerick Smarter Travel chun Seastáin Páirceála Rothar a fháil. D’éirigh linn, agus fuaireamar cistiú chun cúpla Seastán Páirceála Rothar a cheannach. Tá súil againn go mbeidh siad againn roimh deireadh na bliana.   Our school applied through the Limerick Smarter Travel scheme for some Bicycle Parking Stands. Our […]

Read more

Sábháilteacht ar Bhóithre/ Road Safety

Baineann na paistí óga an-taitneamh as seachtain sabháilteachta ar na bóithre. Baineann R. S. A. leas as léarscáil idirghníomhach chun na scileanna a mhúineadh i slí taitneamhach. Irish Road Safety Week is always an active and engaging week for the junior cycle children. The Road Safety Authority (RSA) annual ‘StreetSmart’ campaign, held during the first […]

Read more
Team Limerick Clean Up

Team Limerick Clean Up

Model School pupils were out on the streets of Limerick city and county to take part in the biggest one-day clean-up ever staged in Ireland. They and over 10,000 volunteers, including families, community groups, schools, residents’ associations, parishes, and sports clubs worked together to clean-up their local area’s in a bid to make Limerick the […]

Read more
  • 1
  • 4
  • 5