Cóirthrádáil sa Mhodhscoil / Fairtrade sa Mhodhscoil

Cóirthrádáil sa Mhodhscoil / Fairtrade sa Mhodhscoil

Bhí lá den scoth ag muintir na Modhscoile inniu. D’eagraigh An Coiste Glas  agus na múinteoirí lá chun eolas a roinnt faoin Trádáil Cóir i measc na ndaltaí.  Bhain Naíonáin Bheaga, Naíonáin Mhóra agus Rang a hAon  an-taitneamh agus tairbhe as na gníomhachtaí sa halla. Le cabhair ón gCoiste, d’fhoghlaim na léanaí faoi torthaí éagsúla a thagann ó tíortha eile. Comh maith le sin chuir siad in iúl dóibh an tábhacht a bhaineann le chóir-thrádála agus conas an comhartha a aithint. Bhain na ranga eile sult as an lá comh maith. Bhíodar gnóthach ag foghlaim faoi cleachtas cóir trádála.

The pupils had a brilliant day learning about the importance of Fair Trade. The infant classes and 1st class took part in the engaging activities that were organised by the Green Schools Committee. With the help of the committee, they learned about different types of fruit and their countries of origin. They also spoke about the Fair Trade symbol and how to recognise it in our shops. All classes were busy learning about Fair Trade practice through debates, videos, art and song. Maith sibh a chairde!