Cluiche ceannais na Mumhan (FAI 5 ar thaobh)

Ar an gCéadaoin (20/4/2016), chuaigh foireann sacair 5 ar thaobh go WIT i bPort Láirge.    D’imir siad cluichí in aghaidh scoileanna ó chathair Phort Láirge (Naomh Deaglán), contae an Chláir (Droichead Abhann uí gCearnaigh) agus ó chontae Thiobraid Árainn (An Phort Nua) i gcluiche ceannais na Mhumhan.  Bhí an spraoi agus spórt ag na buachaillí, […]

Read more

Eason Spelling Bee

Ghlac Rang V páirt san Eason Spelling Bee le déanaí. Bhain siad an-taitneamh as agus bhí seans ag páiste amháin leanúint ar aghaidh go babhta ceannais Luimnigh. D’éirigh go han-mhaith léi agus táimid go léir an-bhródúil aisti! Rang V recently took part in the Eason Spelling Bee. They really enjoyed it and one student was […]

Read more

Ag Dearadh agus ag Déanamh Róbó/ Designing, Programming and Building a Robot!

Roghnaíodh Rang V chun páirt a ghlacadh sa Cheardlann Róbó a d’eagraigh Analog Devices ar an 25ú d’Eanair faoi stiúiriú Colmac Robotics. Tugadh an deis do na páistí róbó a dhearadh agus a dhéanamh. Roghnaíodh ceathrar chun freastal ar an dreas deireanach i Luimneach ar an 20ú de Feabhra. Bhaineadar uile taitneamh as an gceardlann […]

Read more
Comhairle na nDaltaí/ Students’ Council

Comhairle na nDaltaí/ Students’ Council

I mbliana tá a lán obair déanta ag Chomhairle na nDaltaí. Tá bandaí muinchille Modhscoile á dhíol acu. Bhailigh siad breis is €1,200 don déirc “an t-Athair Gerry Daly” le margadh cístí. Tá rudaí iontacha eile á phleanáil acu sa todhchaí. Comhghairdeas le Comhairle na nDaltaí as an obair chrua leanúnach. Supporting a Worthy Cause This year […]

Read more