Ag Dearadh agus ag Déanamh Róbó/ Designing, Programming and Building a Robot!

Roghnaíodh Rang V arís i mbliana chun páirt a ghlacadh sa Cheardlann Róbó a d’eagraigh Analog Devices ar an 2 Feabhra, 2018, faoi stiúiriú Learn It. Tugadh an deis do na páistí róbó a dhearadh agus a dhéanamh. Roghnaíodh triúr chun freastal ar an dreas deireanach i Luimneach ar an 10ú Márta. Bhaineadar uile taitneamh […]

Read more
Invite to Parents Information Talk at An Mhodhscoil

Invite to Parents Information Talk at An Mhodhscoil

The Parents’ Association is holding an information evening on Tuesday 21st November at 7.30pm in the main hall at An Mhodhscoil. Claire Healy of Wellbeing Matters is invited as our guest speaker. Her talk will focus on helping our children cope and deal with difficult situations, keeping your child safe from bullying/cyber bullying, the role of […]

Read more

Dílleachtlann i Uganda/ Ugandan Orphanage

Bhailigh Rang V Seomra E €350 ar son dílleachtlann i Uganda nuair a bhí siad i rang Múinteoir Niamh anuraidh! Bhí crannchur acu chun an t-airgead sin a bhailiú. Chniotáil siad blaincéad agus piliúr mar dhuaiseanna. Fuaireamar litir ón dílleachtlann cúpla seachtain ó shin: “Dear Teacher Niamh Mulcahy and children of 4th class, What a […]

Read more