WOW! Bí Cúl- Siúil to School! 29/03/17

Bhí Lá WOW againn inniu agus d’éirigh go han-mhaith linn! Bhí an Coiste Glas ós comhair príomhdhoras na scoile chun na siúlóirí a chomhaireamh agus a mholadh. Shiúil 404 pháiste ar scoil inniu, nó bhain siad úsáid as páirceáil agus siúl! Sin méadú de 54% ón Luan nuair a shiúil 262 pháiste ar scoil.

An tseachtain seo chugainn beidh Lá WOW eile againn ar an gCéadaoin. Má tá veist shofheicthe agat, cuir ort é led’ thoil. Bí slán- bí sofheicthe!

Today was our WOW day and it was very successful! The Green Schools Committee set up tables outside the school to count and praise our walkers. Incredibly, 404 children either walked or park ‘n’ strided to school today! That’s an increase of 54% on Monday’s tally of 262 children.

For our WOW day next week, we are asking anyone who already has hi-visibility clothing to wear it over their uniform please! Be safe- be seen!