WOW! Bí Cúl- Siúil to School! 27/04/17

Bhí Lá WOW eile againn inné agus d’éirigh go han-mhaith linn! Bhí an Coiste Glas ós comhair príomhdhoras na scoile arís chun na siúlóirí a chomhaireamh agus a mholadh. Shiúil 247 pháiste ar scoil inné, nó bhain siad úsáid as páirceáil agus siúl! An tseachtain seo chugainn beidh Lá WOW eile againn ar an gCéadaoin. Le bhur dtoil- Bí Cúl- Siúil to School!

Yesterday was our WOW day and it was very successful! The Green Schools Committee set up tables outside the school to count and praise our walkers. This week, 247 children either walked or park ‘n’ strided to school! Next Wednesday, we will have another WOW Day. Please- Bí Cúl- Siúil to School!