Rang II Seomra 1: Turas Eolaíochta go Áth Dara/ Science Trip to Adare

Chuamar go dtí Áth Dara ar an gCéadaoin le Jeff Hunt. Bhíomar ag iascaireacht sa sruthán. Rugamar ar a lán féithidí uisce. Bhíomar fliuch báite ach bhaineamar an-taitneamh as an lá.

We went to Adare on Wednesday with Jeff Hunt. We were fishing in the stream. We caught a lot of water insects. We were drenched wet but we really enjoyed the day.