‘The Dig’

Bhuaigh páistí Rang a hAon, Seomra a 17 comórtas ealaíne. An duais a bhuaigh siad ná turas go dtí ‘The Belltable’ chun an seó ‘The Dig’ a fheiscint. Bhain siad an-taitneamh as an lá!
The children from Rang a hAon, Seomra a 17 won an art competition. The prize that they won was a trip to ‘The Belltable’ to see ‘The Dig’. The children really enjoyed the day. Maith sibh, Rang a hAon!!