Cur i láthair Rince agus Gleacaíochta/Gymnastics and Dance Performance

Dhein an trí Rang VI taispeántas rince agus gleacaíochta sa halla os comhair an cigire le haghaidh scoileanna Gníomhacha. Tá siad tar éis an-chuid oibre a chuir isteach ó thaobh rollaí, taisteal, cothromaíochtaí agus rince cruthaitheach. Tá áthas an domhain ar gach páiste sa Mhodhscoil an Brat Ghníomhach a bhaint amach! The three Sixth classes […]

Read more

Ciceáil le Rang V/Kicking in Rang V

Bhí Rang V ag cleachtadh a scileanna ciceála le déanaí. D’imríodar cluichí ón gclár ‘Gluais Go Maith, Gluais Go Minic’. Lean an nasc thíos chun gníomhaíochtaí sa bhaile a aimsiú. Rang V were practising their kicking skills recently. Here they are playing a game from the ‘Move Well Move Often’ programme. Take home activities can […]

Read more
  • 1
  • 2