Searmanas Bronnta an Bhrait Ghlais/ Green Flag Ceremony

Chuaigh Múinteoir Brefní, Múinteoir Ciara agus beirt ón gCoiste Glas go Corcaigh an Aoine seo caite don Shearmanas Bronnta an Bhrait Ghlais. Bhailigh siad ár mBrat Glas Iompair. Mórbhuíochas le gach duine a chabhraigh linn! Múinteoir Brefní, Múinteoir Ciara and two representatives from the Green Schools Committee travelled to Cork last Friday for the Green […]

Read more