Rang Laura- Siúlóid Nadúrtha/ Nature Walk

Bhain rang a dó an taitneamh as siúlóid nadúrtha. Chuamar go dtí an clós súgartha freisin le múinteoir Laura agus múinteoir Mary Jo.

Second class enjoyed their nature walk. We went to the playground as well with múinteoir Laura and múinteoir Mary Jo.