Watch Video »

Spóirt agus Spraoi i Rang I/ Fun and Games in Rang I

Bhí an-chuid rudaí ar siúl lenár bpáistí i Rang a hAon. Ba cheart daoibh bheith bródúil asaibh féin, d’oibrigh sibh go han-chrua sa bhaile ó Mí an Mhárta.
There have been many wonderful things going on with our children in first class. You should all be very proud of yourselves, you have worked very hard at home over the last few months, maith sibh!