Seaimpíní na Cathrach! / City Champions!

Comhghairdeas le foireann chamógaíochta na Modhscoile a bhuaigh craobh na cathrach inniu. D’imir siad go dian dícheallach agus táimid fíor-bhródúil astu. Maith sibh, a chailíní!

Congratulations to the school’s camogie team who won the city final today. They put in a huge effort and we are all very proud of them. Well done, girls!