Seachtain na Matamaitice i rang Múinteoir Jessica S14/ Maths Week in Múinteoir Jessica’s class S14

Bhain na páistí an-taitneamh as gníomhaíochtaí Matamaitice a dhéanamh le IZAK9. Bhí siad ag obair le chéile chun na fadhbanna a réitiú!

The children really enjoyed completing maths activities with IZAK9. They worked together to solve the problems!