Rang II ag Rith/ Running in Rang II

Tá Rang II le Múinteoir Jess ag díriú isteach ar an scil bunghluaiseachta de Rith mar chuid den clár corpoideachais. Foghlaimíonn na leanaí pointe theagaisc nua gach seachtain. Mo cheol sibh!

Rang II, Múinteoir Jess, are focusing on the fundamental movement skill of running during PE lessons. The children learn a new teaching point for running every week. Well done Rang II!