Rang I ag Obair go Dian sa Bhaile!/ Rang I Working Hard at Home!

Tá gach clann ag obair go dian anois sa bhaile. Fuairemar a lán grianghraif álainn ó na páistí i rang a haon. Tá siad go léir chomh-gnóthach faoi láthair! Féar plé daoibh.
All of our families are working very hard at home at the moment. We have received some lovely photographs from our first class pupils who are all very busy at home! Well done to you all, keep up the good work!