Turasanna Dúlra/ Nature Field Trips

Turasanna Dúlra/ Nature Field Trips

Tháinig Geoff Hunt ar cuairt chuig na scoile go minic ó mhí Mheán Fómhair i mbliana. Chuaigh Rang VI chuig Curraghchase roimh Nollag ag faire ar ioraí. Is iomaí síol agus duilleog a bhailigh múintir Rang I ar ár bhfaiche os comhair na scoile. D’fhoghlaim daltaí Naíonán Shóisearacha faoi na héin a bhíonn le feiscint inár ngáirdíní. Theastail Rang IV go tearmann na n-éan i Westfields i mí Eanáir. Tá sé ar intinn ag Jeff teacht chuig Naíonán Shinsireacha i mí Aibreán chun bláthanna a iniúchadh faoi mhícreascóip agus beidh Rang II ag dul go hÁth Dara chun fia dhúlra lochán a iniúchadh.

 

Geoff Hunt has visited the school on a number of occasions since September. Rang VI travelled to Curraghchase before Christmas on a ‘Squirrel Watch’. Rang I got a new perspective in our front lawn and collected seeds and leaves. During Geoff’s visit to Junior Infants the children learned about our native garden birds. Rang IV had a field trip to Westfields Bird Sanctuary on January 20th. Geoff’s next visit will be to Senior Infants in April when they will be looking at flowers under microscopes, and Rang II will travel to Adare for pond-dipping.