Cuairt Róisín Upton/ Visit of Róisín Upton

Tháinig Róisín Upton ar cuairt chugainn roimh an briseadh lár téarma. Thóg sí an bonn airgid a bhuaigh sí le Foireann Haca na hÉireann sa Chorn Domhanda léi! Táimid go léir an-bhródúil aisti!

Róisín Upton came to visit us before the midterm break. She brought the silver medal that she won with the Irish Hockey Team at the World Cup with her! We are all so proud of her!