Ceol sa Chlós/ Music in the Yard

Bíonn ceol ar siúl i gclós na naíonáin, Rang I, Rang II uair sa tseachtain. Baineann na leanaí an-thaitneamh as bheith ag rince agus ag gluaiseacht ag am lóin. Tá sé mar chuid den bhfeachtas scoil gníomhach. Comhghairdeas libh go léir. Seo cúpla ghrianghraf de chlós Rang II le Múinteoir Jess. 

Music is played in the infant yard, the first class yard and the second class yard one a week. It ‘s part of our Active School Flag campaign. The children are enjoying moving and dancing at lunch time. Congratulations to all involved. Here are a few photographs from the second class yard with Múinteoir Jess.