Bithéagsúlacht i nGairdín na Scoile/ Biodiversity in Our School Garden

Féach ar ghairdín na scoile! Níl an faiche lomtha againn, mar ba bhreá linn é a fhágaint do na beacha agus do roinnt mhaith ainmhithe agus plandaí eile i rith laethanta saoire an tsamhraidh. Tá sé lán le plandaí fiáine anois!

Look at our school garden! We haven’t mown the lawn as we would like to leave it as a refuge for the bees and lots of other creatures and plants over the summer holidays. It’s full of wild plants now!