Ag Dearadh agus ag Déanamh Róbó/ Designing, Programming and Building a Robot!

Roghnaíodh Rang V chun páirt a ghlacadh sa Cheardlann Róbó a d’eagraigh Analog Devices ar an 25ú d’Eanair faoi stiúiriú Colmac Robotics. Tugadh an deis do na páistí róbó a dhearadh agus a dhéanamh. Roghnaíodh ceathrar chun freastal ar an dreas deireanach i Luimneach ar an 20ú de Feabhra. Bhaineadar uile taitneamh as an gceardlann […]

Read more

Ospidéal na dTeidí in Ollscoil Luimnigh

Chuir na mic léinn leighis ospidéal na dteidí ar siúl in Ollscoil Luimnigh i gcomhair níos mó ná 400 páistí bunscoile. Chuir siad fáilte roimh páistí naíonáin shóisearacha agus a gcuid teidithe i mí an Mhárta. Bhain siad an-taitneamh as an lá agus d’fhoghlaim siad faoi triage, stethoscopes, srl. Fuair na páistí taithí luachmhaire ón […]

Read more
Seastán Páirceála Rothar don Scoil/ New Bicycle Stands for Our School

Seastán Páirceála Rothar don Scoil/ New Bicycle Stands for Our School

Chuir ár scoil iarratas tríd an scéim Limerick Smarter Travel chun Seastáin Páirceála Rothar a fháil. D’éirigh linn, agus fuaireamar cistiú chun cúpla Seastán Páirceála Rothar a cheannach. Tá súil againn go mbeidh siad againn roimh deireadh na bliana.   Our school applied through the Limerick Smarter Travel scheme for some Bicycle Parking Stands. Our […]

Read more