Áth Dara le Geoff/ Adare with Geoff

Bhí lá iontach ag rang a dó , seomra a haon inniu in Áth Dara le Geoff. Rugamar ar a lán feithidí uisce. Bhíomar fluich báite ach bhaineamar an-taitneamh as an lá.

Second class, room 1 had a wonderful day today in Adare Town Park with Geoff. We caught a lot of water insects. We got very wet but we really enjoyed the day.