Ag Scipeáil i Rang a hAon!

Bhí na páisti ag cleachtadh an scil ‘scipeáil’ sa cheachtanna corpoideachas. Bhí an cigire gluaiseachta idir láimhe acu. D’oibrigh siad le chéile chun í a feabhsú!
The children of seomra 1 have been working on their skill of skipping. The movement inspector has been keeping an eye on them! They worked very well together to try and improve their skipping technique.