Ag Dearadh agus ag Déanamh Róbó/ Designing, Programming and Building a Robot!

Roghnaíodh Rang V chun páirt a ghlacadh sa Cheardlann Róbó a d’eagraigh Analog Devices ar an 25ú d’Eanair faoi stiúiriú Colmac Robotics. Tugadh an deis do na páistí róbó a dhearadh agus a dhéanamh. Roghnaíodh ceathrar chun freastal ar an dreas deireanach i Luimneach ar an 20ú de Feabhra. Bhaineadar uile taitneamh as an gceardlann […]

Read more
Seastán Páirceála Rothar don Scoil/ New Bicycle Stands for Our School

Seastán Páirceála Rothar don Scoil/ New Bicycle Stands for Our School

Chuir ár scoil iarratas tríd an scéim Limerick Smarter Travel chun Seastáin Páirceála Rothar a fháil. D’éirigh linn, agus fuaireamar cistiú chun cúpla Seastán Páirceála Rothar a cheannach. Tá súil againn go mbeidh siad againn roimh deireadh na bliana.   Our school applied through the Limerick Smarter Travel scheme for some Bicycle Parking Stands. Our […]

Read more
Team Limerick Clean Up

Team Limerick Clean Up

Model School pupils were out on the streets of Limerick city and county to take part in the biggest one-day clean-up ever staged in Ireland. They and over 10,000 volunteers, including families, community groups, schools, residents’ associations, parishes, and sports clubs worked together to clean-up their local area’s in a bid to make Limerick the […]

Read more
Toradh Scríbhneoireacht Cruthaitheach do Rang II/ Creative Writing Success for 2nd Class

Toradh Scríbhneoireacht Cruthaitheach do Rang II/ Creative Writing Success for 2nd Class

Bhuaigh triúr páiste ó Rang II an Comórtas Scríbhneoireachta Cruthaitheacha an mhí seo caite, eagraithe ag Leabharlann Cathair Luimní. Bhí níos mó ná 500 iontrálaithe ó scoileanna na cathrach. Comhghairdeas leis na bpáistí ar son an sárobair a rinne said. Seo thuas ár daltaí leis an Maor Micheál Ó Síocháin.   ‘Superhero’ Storytelling and Drawing […]

Read more

Cuairt Gaiscíoch Maasai chuig na Modhscoile/ Visit of Maasai Warrior to An Mhodhscoil

Lá ceiliúradh sa Mhodhscoil le Gaiscíoch Maasai Tadhg Ol Mosiany a tháinig ar cuairt ó Northern Rift Valley i gCéinia, mar chuid den tionscnamh Become a Friend. Tháinig sé anseo chun buíochas a ghabháil linn as ucht caidreamh a dhéanamh le scoil náisiúnta ina phobal féin agus chun a insint dúinn faoin saol a bhíonn […]

Read more