Ag Dearadh agus ag Déanamh Róbó/ Designing, Programming and Building a Robot!

Roghnaíodh Rang V chun páirt a ghlacadh sa Cheardlann Róbó a d’eagraigh Analog Devices ar an 25ú d’Eanair faoi stiúiriú Colmac Robotics. Tugadh an deis do na páistí róbó a dhearadh agus a dhéanamh. Roghnaíodh ceathrar chun freastal ar an dreas deireanach i Luimneach ar an 20ú de Feabhra. Bhaineadar uile taitneamh as an gceardlann […]

Read more
Comhairle na nDaltaí/ Students’ Council

Comhairle na nDaltaí/ Students’ Council

I mbliana tá a lán obair déanta ag Chomhairle na nDaltaí. Tá bandaí muinchille Modhscoile á dhíol acu. Bhailigh siad breis is €1,200 don déirc “an t-Athair Gerry Daly” le margadh cístí. Tá rudaí iontacha eile á phleanáil acu sa todhchaí. Comhghairdeas le Comhairle na nDaltaí as an obair chrua leanúnach. Supporting a Worthy Cause This year […]

Read more
  • 1
  • 7
  • 8